Główne Menu

Aktywny wypoczynek

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Aktualności

IV konkurs na Znak Promocyjny Dolina Baryczy Poleca

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza IV nabór wniosków w ramach konkursu na prawo do posługiwania się Znakiem „Dolina Baryczy Poleca”, edycja 2011/2012. O Znak mogą ubiegać się lokalni producenci wyrobów spożywczych i rzemieślniczych oraz usługodawcy zajmujący się obsługą turystyki (oferta pobytowo – noclegowa, gastronomiczna, rekreacyjna, edukacyjna) w Dolinie Baryczy (obszar gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Przygodzice, Odolanów, Sośnie, Twardogóra, Żmigród) . Warunkiem uzyskania prawa do posługiwania się Znakiem jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, szczegółowo opisującego zgłaszany do Znaku produkt lub usługę, w okresie od 19 kwietnia do 16 maja 2011. Zgłaszane produkty i usługi muszą spełniać wszystkie wymagane kryteria, szczegółowo omówione w regulaminie Znaku „Dolina Baryczy Poleca”, umieszczonym do pobrania na stronie www.dbpoleca.barycz.pl , tj. związek z regionem, wierność lokalnej tradycji, wysoka jakość, wyjątkowość, przyjazność dla środowiska, dostępność, współpraca z innymi podmiotami użytkującymi Znak, przyjazność dla klienta.